ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် Burmese - Rootsi

1.

English translator: Burmese Swedish ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare