قمار Pärsia - Prantsuse

1.

English translator: Persian French قمار  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare