אַ טאָרע טאָן Yiddish - Saksa

1.

English translator: Estonian German אַ טאָרע טאָן  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare