коцкакомар Makedoonia - Eesti
English translator: Macedonian Estonian коцкакомар  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare