قُمار Hijazi arabic - Portugali

1.


2.

English translator: Estonian Portuguese قُمار  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare