Hebre ספקן - Eesti
English translator: Estonian Estonian Hebre ספקן  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare